Your browser does not support the HTML5 canvas tag.

Welkom

U wilt verhuizen; misschien heeft u zelfs al een huis op het oog.
Maar kopen zonder eerst uw eigen huis van de hand te hebben gedaan, dat wilt u liefst niet.
Heeft u al eens gedacht aan huizenruil?
Het biedt meer kansen als u kan ruilen met iemand.
Iemand vinden die precies op zoek is naar wat u in de aanbieding heeft en andersom is nog niet zo eenvoudig. Méér kans biedt het dan als u met meerdere mensen tegelijk kan ruilen (driehoeksruil, vierhoeksruil, zie voorbeeld driehoeksruil hiernaast).

Registeren


Hier kan u uw huis kosteloos en vrijblijvend registeren, we noteren alleen waar u nu woont, waar u heen wilt, en waar meer informatie over uw huis is te vinden.

Koppelen

Ons computer-programma brengt mogelijke ruilkandidaten bij elkaar. We kijken gewoon naar welke plaats u wilt verhuizen, en waar u nu woont. En dan komen we met suggesties voor een directe ruil, of een driehoeksruil of vierhoeksruil. U krijgt het emailadres van de mogelijke kandida(a)t(en), dus u komt er verder wel uit.


De dingen moeten zo eenvoudig mogelijk zijn, maar niet eenvoudiger dan dat.